Zatvoriť panel
Hlavná stránka
 


 blox CMS   

 blox EXTRANET

 blox KATALÓG

 Referencie

 Kontakt

blox CMS
Najvyšší súd Slovenskej republiky
       NSSR 1.0
Redakčný a publikačný systém blox CMS NSSR 1.0 umožňuje prezentovanie Najvyšieho súdu Slovenskej republiky pomocou internetu. Zároveň umožňuje promptné informovanie verejnosti o aktuálnych činnostiach Najvyšieho súdu.
Pomocou modulu na evidenciu rozhodnutí umožňuje evidovanie a vyhľadávanie rozhodnutí Najvyšieho súdu a umožňuje, aby verejnosť bola s nimi čo najskôr oboznámená.
Redakčné a publikačné systémy pre Orange Slovensko, a.s.
       KontoOrange 1.0 
Redakčný a publikačný systém blox CMS KontoOrange 1.0 informuje o činnostiach neziskovej organizácie Konto Orange, n.f., ktorej zriaďovateľom je
Orange Slovensko, a.s. 
Okrem toho Informuje o jednotlivých formách a kritériách podpory neziskovým projektom, ktoré fond poskytuje, aktuálnych tlačových a výročných správach a iných informáciach týkajúcich sa organizácie.

    
     Kino IMAX 1.0 
Informačný systém blox CMS Kino IMAX 1.0 nahrádza pôvodnú statickú stránku, pričom umožňuje jej jednoduchú aktualizáciu zamestnancami spoločnosti, ktorým na prácu so systémom stačia základné znalosti práce s počítačom. 
Obsahuje informácie o samotnom kine a jeho technológií, premietaných filmoch, pripravovaných filmoch, akciách a poskytovaných zľavách. Zároveň si na stránke môžete zarezervovať vstupenky na vybrané podujatie.
 

Adventure.sk - dobrodružstvo na webe
       ADVENTURE 1.0
Redakčný a publikačný systém blox CMS ADVENTURE 1.0 slúži ako publikačný nástroj pre redaktorov portálu na uverejňovanie článkov. Obsahuje správu používateľov s možnosťou prideľovania práv na jednotlivé články. Zároveň obsahuje modul na zobrazovanie galérie obrázkov.
blox EXRANET
Slovenská advokátska komora - Extranetový systém
       SAK Extranet 1.0
Extranetový systém pre Slovenskú advokátsku komoru. Systém zabezpečuje prezentáciu Slovenskej advokátskej komory pomocou moderného redakčného a publikačného systému blox CMS. 
Okrem neho umožňuje v privátnej zóne určenej pre členov Slovenskej advokátskej komory informovať svojich členov o najnovších udalostiach, podujatiach a podobne a komunikovať s nimi v rozmere, ktorý si vyžaduje ich činnosť. 
blox Katalóg
Pegas - byty za cenu nájmu
      

BALART WEB 1.0
Systém Balart Web 1.0 je komplexný systém na zabezpečnenie predaja bytov. Systém umožňuje:

  1. zobraziť statické informácie o projekte pomocou redakčného systému blox CMS,
  2. zobraziť aktuálnu ponuku bytov s možnosťou rezervácie bytu a to formou formulára, alebo modulom na grafický vyber bytu,
  3. evidovať pomocou modulu blox Katalóg zoznam voľných, rezervovaných a predaných bytov.
L.C.A. - Literárna a kultúrna agentúra
      

LCA 1.0
Tento informačný systém slúži na prezentáciu slovenských autorov a slovenskej literárnej tvorby. Umožnuje uverejňovať profily autorov, ukážky z ich tvorby a
 popis ich literárnych diel.

(c) DandiWay s.r.o. 2004, 2005design@rgb